24 juni 2024

Välkommen!

Välkommen till webbutbildning om autism!

Webbutbildningen är skapad av Autismteamet på Vuxenhabiliteringen i Örebro. Den innehåller 7 avsnitt där det även finns reflektionsfrågor och tips. Du kan i egen takt lära dig mer om autism och hur det kan påverka ditt sätt att tänka, känna, ta in omvärlden och din vardag.

Kunskap om hur du själv fungerar ökar din förmåga att påverka ditt eget liv. Det handlar både om att kunna förklara för andra hur du fungerar, vilket t ex kan vara värdefullt på en arbetsplats samt i dina relationer.

Det är även viktigt för att du ska förstå dig själv och kunna se dina styrkor och vad du har för utmaningar i din vardag. Kunskap om dig själv gör det lättare att skapa strategier som gör att vardagen fungerar bättre. Hoppas att du blir nyfiken och vill lära dig mer om autism.

/Marta Björkli, Enhetschef AST-teamet